สุขภาพ Broken heart syndrome! อกหักใครว่าไม่ตาย

Share your thoughts and feedback on Nitronic Rush. Remember to be constructive.

สุขภาพ Broken heart syndrome! อกหักใครว่าไม่ตาย

Postby thorng » Tue Nov 06, 2018 7:19 pmImage

สุขภาพข่าววิทยาการBroken heart syndrome! อกหักใครว่าไม่ตายPublished 8 ชั่วโมง ago on 06/11/2018 By Natnaree TK

โรคอกหัก หรืออีกชื่อที่เรารู้จักกันก็คือ takotsubo syndrome เป็นโรคที่เกิดจาก กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ (ที่ได้ชื่อว่า takotsubo เพราะเมื่อตอนที่กล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวแล้วไม่สามารถหดกลับเพื่อฉีดเลือดได้นั้นมันมีลักษณะเหมือนที่ดีกปลาหมึกของญี่ปุ่นนั่นเอง) อาการนี้จะสัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก ความเครียด อย่างเช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือ การตกงานเป็นต้น และนอกจากนี้ อาการนี้ยังสัมพันธ์กับอาการทางกายภาพ เช่น อาการหอบหืด หรือ การผ่าตัดใหญ่อีกด้วย อาการของโรค Broken heart syndrome จะมีอาการคล้ายกับอาการของโรคหัวใจ รวมไปถึงอาการ เจ็บหน้าอก และ หายใจหอบ แต่จะต่างกันก็ตรงที่ อาการนี้ไม่ได้ไปกั้นหลอดเลือด และ ผู้ป่วยสามารถฟิ้นฟูอาการได้เองภายในหนึ่งวัน หรือสัปดาห์ ผู้ป่วย 1 ใน 10 ของโรค สุขภาพ Broken heart syndrome จะมีอาการแทรกซ้อนของ cardiogenic shock
thorng
 
Posts: 313
Joined: Thu Dec 28, 2017 11:49 pm

Return to Feedback

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest